ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଏସଟିଡି ଏବଂ ପିନ୍ କୋଡ୍

ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଏସଟିଡି କୋଡ୍ ର ତାଲିକା

ଏସଟିଡି କୋଡ୍
କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥାନ ଏସଟିଡି କୋଡ୍
୧. ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବେଲପାହାଡ଼ 06645
୨. ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବ୍ରଜରାଜନଗର୍ 06645
୩. ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଲଖନପୁର 06645
୪. ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଲଇକେରା 06640
୫. ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କୋଳାବିରା 06640
୬. ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କିରମିରା 06640
୭. ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା 06645

ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲାର ପିନ କୋଡର ତାଲିକା

ପିନ କୋଡ
କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥାନ ପିନ କୋଡ
୧. ଝାରସୁଗୁଡା ଅଇନ୍ତପାଳୀ B.O 768215
୨. ଝାରସୁଗୁଡା ଅରଡା B.O 768202
୩. ଝାରସୁଗୁଡା ଅତାବିରା B.O 768226
୪. ଝାରସୁଗୁଡା ବଡମାଳ B.O 768202
୫. ଝାରସୁଗୁଡା ବାଗଡ଼ିହି S.O 768220
୬. ଝାରସୁଗୁଡା ବାଗମୁଣ୍ଡା B.O 768219
୭. ଝାରସୁଗୁଡା ବନ୍ଧବାହାଲ କଲୋନୀ S.O 768211
୮. ଝାରସୁଗୁଡା ବଞ୍ଜାରି B.O 768217
୯. ଝାରସୁଗୁଡା ବେଲପାହାର ଆରଏସ S.O 768217
୧୦. ଝାରସୁଗୁଡା ବେଲପାହାର S.O 768218
୧୧. ଝାରସୁଗୁଡା ଭାଲୁପତ୍ରା B.O 768220
୧୨. ଝାରସୁଗୁଡା ଭାତଲାଇଦା B.O 768213
୧୩. ଝାରସୁଗୁଡା ଭଉର୍ଖୋଳ B.O 768219
୧୪. ଝାରସୁଗୁଡା ଭିକମପାଳି ପିଏସଏସକେ B.O 768226
୧୫. ଝାରସୁଗୁଡା ଭୀମଜୋର B.O 768220
୧୬. ଝାରସୁଗୁଡା ବ୍ରଜରାଜନଗର S.O 768216
୧୭. ଝାରସୁଗୁଡା ଚାନ୍ଦିନୀମାଳ B.O 768216
୧୮. ଝାରସୁଗୁଡା ଚାରପାଳି B.O 768226
୧୯. ଝାରସୁଗୁଡା ଚାରପାଳି-ବରପାଲି B.O 768211
୨୦. ଝାରସୁଗୁଡା ଚିଚିଣ୍ଡା B.O 768216
୨୧. ଝାରସୁଗୁଡା ଡାଳଗାଁ B.O 768211
୨୨. ଝାରସୁଗୁଡା ଦୁର୍ଲଗା B.O 768204
୨୩. ଝାରସୁଗୁଡା ଏକତାଳି B.O 768202
୨୪. ଝାରସୁଗୁଡା ଗଣ୍ଡଘାର B.O 768216
୨୫. ଝାରସୁଗୁଡା ଗୌଡପଣପାଳି ପିଏସଏସକେ B.O 768220
୨୬. ଝାରସୁଗୁଡା ଗୁଡିଗାଁ B.O 768202
୨୭. ଝାରସୁଗୁଡା ଏଚ.କଟାପାଲି B.O 768202
୨୮. ଝାରସୁଗୁଡା ହିରମା B.O 768202
୨୯. ଝାରସୁଗୁଡା ଆଇ.ବି. B.O 768216
୩୦. ଝାରସୁଗୁଡା ଇନଡସ୍ଟ୍ରିୟାଲ ଇଷ୍ଟେଟ ଝାରସୁଗୁଡା ଏସ S.O 768203
୩୧. ଝାରସୁଗୁଡା ଆଇଟିପିଏସ ବନହରପାଳି S.O 768234
୩୨. ଝାରସୁଗୁଡା ଝାରସୁଗୁଡା H.O 768201
୩୩. ଝାରସୁଗୁଡା ଝିର୍ଳାପାଳି B.O 768213
୩୪. ଝାରସୁଗୁଡା ଜୋରବଗା B.O 768217
୩୫. ଝାରସୁଗୁଡା କେ.ଏମ.ରାସ୍ତା ଝାରସୁଗୁଡା S.O 768202
୩୬. ଝାରସୁଗୁଡା କଦମଡ଼ିହି B.O 768219
୩୭. ଝାରସୁଗୁଡା କନକଟରା B.O 768226
୩୮. ଝାରସୁଗୁଡା କଣ୍ଢେଇକେଲା B.O 768226
୩୯. ଝାରସୁଗୁଡା କପିଲାପୁର B.O 768226
୪୦. ଝାରସୁଗୁଡା କଟାବଗା B.O 768225
୪୧. ଝାରସୁଗୁଡା କିରମୀରା B.O 768220
୪୨. ଝାରସୁଗୁଡା କୋଲାବିରା S.O 768213
୪୩. ଝାରସୁଗୁଡା କୁଆରମାଲ B.O 768221
୪୪. ଝାରସୁଗୁଡା କୁଡ଼ାବଗା B.O 768219
୪୫. ଝାରସୁଗୁଡା କୁଡଲୋଇ B.O 768217
୪୬. ଝାରସୁଗୁଡା ଲଇକେରାS.O 768215
୪୭. ଝାରସୁଗୁଡା ଲଖନପୁର S.O 768219
୪୮. ଝାରସୁଗୁଡା ଲମ୍ପ୍ତିବାହାଲ S.O 768230
୪୯. ଝାରସୁଗୁଡା ଲୋଇସିଂହ B.O 768230
୫୦. ଝାରସୁଗୁଡା ଏମ.କଟାପାଲି B.O 768226
୫୧. ଝାରସୁଗୁଡା ମାଲିଡ଼ିହି B.O 768213
୫୨. ଝାରସୁଗୁଡା ମରାକୁଟା B.O 768202
୫୩. ଝାରସୁଗୁଡା ମୋଚିଡା B.O 768226
୫୪. ଝାରସୁଗୁଡା ମୁଦ୍ରାଜୋର B.O 768213
୫୫. ଝାରସୁଗୁଡା ଏନ.ଅଧାପରା B.O 768234
୫୬. ଝାରସୁଗୁଡା ନକ୍ସାପାଲି B.O 768220
୫୭. ଝାରସୁଗୁଡା ନିକ୍ତିମାଲ B.O 768213
୫୮. ଝାରସୁଗୁଡା ଓ.ଏମ.ପି. ଲାଇନ ଝାରସୁଗୁଡା S.O 768204
୫୯. ଝାରସୁଗୁଡା ଓରିଏଣ୍ଟ କୋଳ୍ଳିଏରୀ ବ୍ରଜରାଜନଗର S.O 768233
୬୦. ଝାରସୁଗୁଡା ପଞ୍ଚଗାଁ S.O 768226
୬୧. ଝାରସୁଗୁଡା ପଞ୍ଚପରା B.O 768204
୬୨. ଝାରସୁଗୁଡା ପାଣ୍ଡରି B.O 768234
୬୩. ଝାରସୁଗୁଡା ପରମାନନ୍ଦପୁର B.O 768213
୬୪. ଝାରସୁଗୁଡା ପିଠିଣ୍ଡା PSSK B.O 768226
୬୫. ଝାରସୁଗୁଡା ଆର.କୁଦୋପାଲି B.O 768225
୬୬. ଝାରସୁଗୁଡା ରଘୁନାଥପାଲି B.O 768213
୬୭. ଝାରସୁଗୁଡା ରାଜପୁର B.O 768216
୬୮. ଝାରସୁଗୁଡା ରାମେଲ୍ଲା B.O 768211
୬୯. ଝାରସୁଗୁଡା ରମ୍ପାଲୁଗା (ରେନେଡା) B.O 768234
୭୦. ଝାରସୁଗୁଡା ରାମପେଲା B.O 768211
୭୧. ଝାରସୁଗୁଡା ରାମପୁର କୋଳ୍ଳିଏରୀ S.O 768225
୭୨. ଝାରସୁଗୁଡା ରେମଟା B.O 768226
୭୩. ଝାରସୁଗୁଡା ସଡମାଳ B.O 768214
୭୪. ଝାରସୁଗୁଡା ସାହସପୁର B.O 768215
୭୫. ଝାରସୁଗୁଡା ସମାସିଙ୍ଘା B.O 768213
୭୬. ଝାରସୁଗୁଡା ସରଣ୍ଡାମାଳ B.O 768211
୭୭. ଝାରସୁଗୁଡା ସରଙ୍ଗଲୋଇ B.O 768215
୭୮. ଝାରସୁଗୁଡା ସରବାହାଲ S.O 768201
୭୯. ଝାରସୁଗୁଡା ଏସ.ଆର. ବ୍ରଜରାଜନଗର S.O 768216
୮୦. ଝାରସୁଗୁଡା ଏସ.ଆର. ଝାରସୁଗୁଡା S.O 768201
୮୧. ଝାରସୁଗୁଡା ଶ୍ରୀପୁରା B.O 768202
୮୨. ଝାରସୁଗୁଡା ସୁଡାଙ୍ଗ B.O 768215
୮୩. ଝାରସୁଗୁଡା ସୁଲାହି B.O 768202
୮୪. ଝାରସୁଗୁଡା ସୁନାରୀ B.O 768234
୮୫. ଝାରସୁଗୁଡା ତାଳମାଳ B.O 768204
୮୬. ଝାରସୁଗୁଡା ତାଳପଟିଆ B.O 768204
୮୭. ଝାରସୁଗୁଡା ଠେବ୍ରା B.O 768219
୮୮. ଝାରସୁଗୁଡା ଉବୁଡା B.O 768217