ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜନସାଂଖିକ

ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲାର ଜନସାଂଖିକ ବିବରଣି

ଭୌଗଳିକ ବିବରଣି
ଭୌଗଳିକ ରକବା ଜଙ୍ଗଲ ଜମି
୨,୧୧୪.୦୦ ବର୍ଗ କି.ମି. ୮୦.୨୧ ବର୍ଗ କି.ମି.
ଜନସଂଖ୍ୟା ( ୨୦୧୧ ଜନଗଣନା )
ମୋଟ ପୁରଷ ମହିଳା ହରିଜନ ଆଦିବାସି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ
୫୭୯,୫୦୫ ୨୯୬,୬୯୦ ୨୮୨,୮୧୫ ୧୦୪,୬୨୦ ୧୭୬,୭୫୮ ଏନ.ଏ ଏନ.ଏ
ସାକ୍ଷରତା:( ୨୦୧୧ ଜନଗଣନା )
ମୋଟ ସାକ୍ଷରତା ପୁରଷ ମହିଳା
୪୦୫,୮୭୯ ୨୨୮,୦୯୨ ୧୭୭,୭୮୭
ନିରକ୍ଷରତା:( ୨୦୧୧ ଜନଗଣନା )
ମୋଟ ନିରକ୍ଷରତା ପୁରଷ ପୁରଷ
173,626 ୬୮,୫୯୮ ୧୦୫,୦୨୮
ପରିବାର : ( ୨୦୧୧ ଜନଗଣନା )
ମୋଟ ପରିବାର ଗ୍ରାମିଣ ପରିବାର ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିବାର ବିପିଏଲ ପରିବାର (୨୦୦୧ ଜନଗଣନା) ଆଦିବାସି ହରିଜନ ପରିବାର (୨୦୦୧ ଜନଗଣନା)
୧୩୬,୦୬୧ ୮୪,୨୮୭ ୫୧,୭୭୪ ୫,୮୪୬ ୨,୧୫୪