ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ର

ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲା ର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳି ର ବିବରଣୀ

ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳି
କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଲି ର ନମ୍ବର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଲି ର ନାମ ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଲି ର ନମ୍ବର ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଲି ର ନାମ
ବ୍ରଜରାଜନଗର ବରଗଡ଼
ଝାରସୁଗୁଡା ବରଗଡ଼