ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ପୋଲିସ୍

ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ୍ ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବର

ଯୋଗାଯୋଗ ବିବରଣୀ
କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ପଦବୀ ନାମ ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବର ମୋବାଇଲ୍
କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ପଦବୀ ନାମ ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବର ମୋବାଇଲ୍
ଏସ୍.ପି ଅଶ୍ଵିନୀ କୁମାର ମହାନ୍ତି (ଓ.ପି.ଏସ୍- ଏସ୍) ୦୬୬୪୫-୨୭୦୮୦୮(ଅଫିସ୍),୨୭୦୯୯୯,   ୨୭୮୮୮୮ ୯୪୩୮୯୧୬୫୩୦
ଏ.ଏସ୍.ପି ସୁଶିଲ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ(ଓ.ପି.ଏସ୍) ୦୬୬୪୫-୨୭୦୦୫୦ ୯୪୩୭୧୭୭୫୫୬
ଏ.ଏସ୍.ପି (IUCAW) ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପଟେଲ (ଓ.ପି.ଏସ୍) ୦୬୬୪୫-୨୭୦୭୭୬ ୯୪୩୯୨୨୭୯୭୦
ଡି.ଏସ୍.ପି(ଏଚ୍.କ୍ୟୁ) ଉଗ୍ରସେନ ପ୍ରଧାନ(ଓ.ପି.ଏସ୍) ୯୪୩୭୯୬୬୫୮୦
ଡି.ଏସ୍.ପି(ଏଚ୍.ଆର୍.ପି.ସି) ମାରିୟାନୁସ୍ ମିଂଜ୍(ଓ.ପି.ଏସ୍) ୦୬୬୪୫-୨୭୪୦୧୦ ୯୪୩୭୨୦୮୮୭୨
ଡି.ଏସ୍.ପି(ଡି.ଆଈ.ବି) ଜଗଜିବନ ପଟେଲ (ଓ.ପି.ଏସ୍) ୦୬୬୪୫-୨୭୨୫୬୬ ୯୪୩୮୯୧୬୭୪୨
ଡି.ଏସ୍.ପି (IUCAW) ରୋହିତ କୁମାର୍ ଥାଏଟ(ଓ.ପି.ଏସ୍) ୮୮୯୫୫୮୯୪୪୪
ଡି.ଏସ୍.ପି IUCAW) କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା(ଓ.ପି.ଏସ୍) ୯୪୩୭୧୫୭୮୬୩
ଏସ୍.ଡି.ପି.ଓ ଝାରସୁଗୁଡା କୈଲାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ (ଓ.ପି.ଏସ୍) ୦୬୬୪୫-୨୭୨୭୧୭ ୯୪୩୭୨୧୭୭୭୮
୧୦ ଏସ୍.ଡି.ପି.ଓ ବ୍ରଜରାଜନଗର ନୃପ ଚରଣ ଦଣ୍ଡସେନା(ଓ.ପି.ଏସ୍) ୦୬୬୪୫-୨୪୨୦୨୨ ୯୪୩୭୦୮୬୩୯୭
୧୧ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୂମ୍  ୦୬୬୪୫-୨୭୪୧୧୧ ୯୪୩୭୯୪୪୩୩୦
୧୨ ଡି.ଆଈ.ବି ଲିନୁସ୍ ଲକ୍ରା(ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର) ୦୬୬୪୫-୨୭୨୫୬୬ ୯୪୩୭୬୨୧୦୧୦
୧୩ ଡି.ସି.ଆର୍.ବି ପ୍ରବିର କେଶରୀ ତ୍ରିପାଠୀ (ଇନ୍ସପେକ୍ଟର) ୦୬୬୪୫-୨୭୨୩୦୦ ୯୪୩୭୧୩୭୦୯୯
ଏସ୍.ଡି.ପି.ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କୈଲାଶ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ.ପି.ଏସ୍(୦୬୬୪୫-୨୭୨୭୧୭)
କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଜାଗା ନାମ ଟେଲିଫୋନ ମୋବାଇଲ
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଥାନା ସାବିତ୍ରୀ ବଲ୍(ଇନ୍ସପେକ୍ଟର) ୦୬୬୪୫-୨୭୨୭୩୬ ୯୪୩୮୯୧୬୫୩୬
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଥାନା ପବିତ୍ର କିସାନ(ଇନ୍ସପେକ୍ଟର) ୮୮୯୫୦୫୪୬୯୮
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଥାନା ସୁଚିସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି(ଇନ୍ସପେକ୍ଟର) ୯୪୩୯୨୪୭୫୭୨
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଥାନା ତାଲପଟିଆ ଫାଣ୍ଡି ଯୋଗେଶ୍ବର ଦଣ୍ଡସେନା(ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର) ୦୬୬୪୫-୨୭୯୨୦୦ ୯୪୩୭୨୫୦୬୨୬
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଥାନା ବି.ଟି.ଏମ ଫାଣ୍ଡି ସୁର୍ଜନ୍ ପନ୍ନା(ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର) ୦୬୬୪୫-୨୭୦୦୦୭ ୯୭୭୬୯୩୧୪୩୪
ବଡମାଲ୍ ଥାନା ଅମିତାଭ ପଣ୍ଡା(ଇନ୍ସପେକ୍ଟର) ୦୬୬୪୫-୨୭୭୦୬୯ ୯୪୩୮୯୧୬୫୩୨
କୋଳାବିରା ଥାନା ସୁକୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ(ଇନ୍ସପେକ୍ଟର) ୦୬୬୪୦-୨୮୫୧୨୪ ୯୪୩୮୯୧୬୭୬୮
ଲଇକେରା ଥାନା ବିଶ୍ବପତି ପଣ୍ଡା(ଇନ୍ସପେକ୍ଟର) ୦୬୬୪୦-୨୮୨୦୩୮ ୯୪୩୮୯୧୬୭୮୬
ଲଇକେରା ଥାନା ବଘଡିହୀ ଫାଣ୍ଡି ସୁରେଷ କୁମାର ଭଇଁସାଲ(ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର) ୦୬୬୪୦-୨୮୬୧୦୦ ୯୪୩୭୯୨୮୬୦୧
ଲଇକେରା ଥାନା ସହାସପୁର୍ ଫାଣ୍ଡି ସରୋଜ କୁମାର ନାଏକ(ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର) ୦୬୬୪୨-୨୮୮୫୧୦ ୯୪୩୭୧୩୯୦୮୬
ଏସ୍.ଡି.ପି.ଓ ବ୍ରଜରାଜନଗର ନୃପ ଚରଣ ଦଣ୍ଡସେନା  ଓ.ପି.ଏସ୍(୦୬୬୪୫-୨୪୨୦୨୨)
କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଜାଗା ନାମ ଟେଲିଫୋନ ମୋବାଇଲ
ବ୍ରଜରାଜନଗର୍ ଥାନା ବିଶ୍ବାମିତ୍ର ହରପାଲ(ଇନ୍ସପେକ୍ଟର) ୦୬୬୪୫-୨୪୨୦୩୨ ୯୪୩୮୯୧୬୫୩୧
ବ୍ରଜରାଜନଗର୍ ଥାନା ଗାନ୍ଧିଛକ ଫାଣ୍ଡି ସଚିନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଟେଲ( ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର) ୦୬୬୪୫-୨୪୦୧୦୦ ୭୦୭୭୩୨୬୮୫୦
ବ୍ରଜରାଜନଗର୍ ଥାନା ରାମପୁର ଫାଣ୍ଡି ରବିଶଙ୍କର  ଭଇଁସା (ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର) ୦୬୬୪୫-୨୪୪୨୦୪  ୯୪୩୮୪୯୦୪୪୯
ଓରିଏଣ୍ଟ୍ ଥାନା ସାରଙ୍ଗଧର୍ ପାଣିଗ୍ରାହି(ଇନ୍ସପେକ୍ଟର) ୦୬୬୪୫-୨୪୨୦୫୨ ୯୪୩୮୯୧୬୫୪୦
ବେଲପାହାଡ଼ ଥାନା ରସ୍ମିତା ବେହେରା(ଇନ୍ସପେକ୍ଟର) ୦୬୬୪୫-୨୫୦୨୪୨ ୯୪୩୮୯୧୬୫୩୪
ବନହରପାଲୀ ଥାନା ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମେହେର( ଇନ୍ସପେକ୍ଟର) ୦୬୬୪୫-୨୨୨୬୧୧ ୯୪୩୮୯୧୬୫୩୩
ବନହରପାଲୀ ଥାନା ବନ୍ଧବହାଲ୍ ଫାଣ୍ଡି ଅଶୋକ କୁମାର ଦାସ(ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର) ୭୦୦୮୫୧୬୦୫୦
ବନହରପାଲୀ ଥାନା କୁମ୍ଭାରବନ୍ଧ ଫାଣ୍ଡି ସରୋଜ କୁମାର ଦାନୀ(ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର) ୦୬୬୪୫-୨୭୫୧୦୦ ୯୪୩୮୩୩୫୧୩୬
ଲଖନପୁର ଥାନା ବୈକୁଣ୍ଠ ବିହାରୀ ସେଠ୍( ଇନ୍ସପେକ୍ଟର) ୦୬୬୪୫-୨୫୨୨୧୨ ୯୪୩୮୯୧୬୭୮୮
୧୦ ରେଂଗାଲି ଥାନା ଦାନିଏଲ କେରକେଟା( ଇନ୍ସପେକ୍ଟର) ୦୬୬୪୫-୨୫୪୦୯୭ ୯୪୩୮୯୧୬୫୪୧
ରେଂଗାଲି ଥାନା କଣ୍ଢେଇକେଲା ଫାଣ୍ଡି ରୁଶବ କୁମାର ପଣ୍ଡା(ଅଶ୍ସିଷ୍ଟାନ୍ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର) ୦୬୬୪୬-୨୧୩୩୮୦ ୯୪୩୭୨୫୭୭୪୪
ରେଂଗାଲି ଥାନା କନକତୋରା ବିଟ୍ ହାଉସ୍ ଚୁଡାମଣୀ ମହାନନ୍ଦ(ଅଶ୍ସିଷ୍ଟାନ୍ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର) ୦୬୬୪୬-୨୧୩୩୭୯ ୭୭୫୧୦୧୪୧୩୯

 

ମହିଲା ଏବଂ ଶିଶୁ ଡେସ୍କ୍
କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ମହିଲା ଶିଶୁ ଡେସ୍କ୍ ଥିବା ଜାଗା ର ନାମ ପୋଲିସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ମହିଲା କନଷ୍ଟବଳ/ଗୃହ ରକ୍ଷୀ ଙ୍କ ନାମ
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏସ୍. ଏସ୍. ଲୁଗୁନ୍ (ସବ୍ ଇନସପେକ୍ଟର)

ମୋ:୯୪୩୮୩୭୧୮୧୨

 1. କନଷ୍ଟବଳ/୨୬୨ ପ୍ରବିତା ପଟେଲ୍
 2. ଗୃହରକ୍ଷୀ/୪୭୧ ଜେ. ଲୁଗୁନ୍
 3. ଗୃହରକ୍ଷୀ/୦୬ଆର. କେ. ସାହୁ
ବ୍ରାଜରାଜନଗର ମନିଷା ବାରା(ସବ୍ ଇନସପେକ୍ଟର)

ମୋ:୮୮୯୫୫୩୦୪୨୪

 1. କନଷ୍ଟବଳ /୩୪୪ ଅନିତା ଏକ୍କା
 2. ଗୃହରକ୍ଷୀ/୩୫୧ ମମତା ବାରିକ
ଲଇକେରା କେ.ଏମ. ମାଝୀ (ସବ୍ ଇନସପେକ୍ଟର)

ମୋ:୯୨୪୯୯୬୧୯୦୯

 1. କନଷ୍ଟବଳ /୪୫୭ ଅଂଜନା ନାଏକ
 2. ଗୃହରକ୍ଷୀ/୪୦୬ ରିତା କାଲୋ
ବେଲପାହାଡ଼ ବିଜୟ କୁମାର ବେକ୍(ସବ୍ ଇନସପେକ୍ଟର)

ମୋ:୯୪୩୭୪୪୫୮୭୩

 1. କନଷ୍ଟବଳ /୧୯୫ ମନ୍ଦୋଦରୀ ରଣା
 2. ଗୃହରକ୍ଷୀ/୨୨୨ ଏନ. ସା
ଓରିଏଣ୍ଟ୍ ଜସୋବନ୍ତି ବାଗ(ସବ୍ ଇନସପେକ୍ଟର)

ମୋ:୯୯୩୭୨୯୭୨୮୫

 1. କନଷ୍ଟବଳ /୪୫୯ସଂଯୁକ୍ତା ପଟେଲ୍
 2. ଗୃହରକ୍ଷୀ/୧୮୨ ଅରତି କୁଅର୍
ଲଖନପୁର୍ ଜି. ଆର୍. ସା(ସବ୍ ଇନସପେକ୍ଟର)

ମୋ:୯୪୩୭୮୨୮୬୯୧

 1. କନଷ୍ଟବଳ /୫୨ଯୋତ୍ସ୍ନା ନାଏକ
 2. ଗୃହରକ୍ଷୀ/୪୪୭ଅରତି କର୍ତା
ରେଙ୍ଗାଲୀ ସବିତା ନାଏକ(ସବ୍ଇନସପେକ୍ଟର)

ମୋ:୮୬୫୮୩୨୭୭୨୨

 1. କନଷ୍ଟବଳ /୪୦୯ ସୁଧାମାୟୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ
 2. ଗୃହରକ୍ଷୀ/୩୦୦ ସୈରେନ୍ଦ୍ରୀ ପଧାନ୍
ବନହରପାଲୀ  ପି. କେ. ମେହେର (ଇନସପେକ୍ଟର)

ମୋ:୯୪୩୮୩୩୬୬୨୨

 1. କନଷ୍ଟବଳ /୩୬୧ ପି. କୁଜୁର୍
 2. ଗୃହରକ୍ଷୀ/୨୪୫ କେ. ଭୋଇ
କୋଲାବିରା ଏସ୍. ମୁର୍ମୁ (ସବ୍ ଇନସପେକ୍ଟର)

ମୋ:୭୨୦୫୮୫୧୨୫୧

 1. କନଷ୍ଟବଳ /୧୯୦ ମଂଜୁ ପ୍ରଧାନ୍
 2. ଗୃହରକ୍ଷୀ/୮୬ ସୁରେଖା ମାଝୀ
୧୦ ବଡମାଲ ମନୀଷା ଭୁକ୍ତା(ସବ୍ ଇନସପେକ୍ଟର)

ମୋ:୮୯୧୭୩୯୭୨୪୩

 1. କନଷ୍ଟବଳ /୫୮ ମୀନା ଚୌଧୁରୀ
 2. ଗୃହରକ୍ଷୀ/୨୪୮ ଧନମତି କୁମୁରା