ପୋଲିସ୍

ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ୍ ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବର

ଯୋଗାଯୋଗ ବିବରଣୀ
କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ପଦବୀ ନାମ ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବର ମୋବାଇଲ୍
ଏସ୍.ପି ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ଵିନୀ କୁମାର ମହାନ୍ତି (ଓ.ପି.ଏସ୍-୧) ୦୬୬୪୫-୨୭୦୮୦୮(ଅଫିସ୍),୨୭୦୯୯୯,୨୭୦୮୮୮ ୯୪୩୮୯୧୬୫୩୦
ଏ.ଏସ୍.ପି ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ପଟେଲ(ଓ.ପି.ଏସ୍) ୦୬୬୪୫-୨୭୦୦୫୦ ୯୪୩୭୧୭୯୧୯୦
ଡି.ଏସ୍.ପି(ଏଚ୍.କ୍ୟୁ) ନୋର୍ବଟ୍କିରୋ(ଓ.ପି.ଏସ୍) ୯୪୩୭୦୪୧୫୯୦
ଡି.ଏସ୍.ପି(ଏଚ୍.ଆର୍.ପି.ସି) ମାରିୟାନୁସ୍ ମିଂଜ୍(ଓ.ପି.ଏସ୍) ୦୬୬୪୫-୨୭୪୧୧୧ ୯୪୩୭୨୦୮୮୭୨
ଡି.ଏସ୍.ପି(ଡି.ଆଈ.ବି) ଜଗଜିବନ୍ ପଟେଲ (ଓ.ପି.ଏସ୍) ୯୯୩୭୭୬୯୧୮୭
ଏସ୍.ଡି.ପି.ଓ ଝାରସୁଗୁଡା କୈଲାଶ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ (ଓ.ପି.ଏସ୍) ୦୬୬୪୫-୨୭୨୭୧୭ ୯୪୩୭୧୨୩୬୦୭
ଏସ୍.ଡି.ପି.ଓ ବ୍ରଜରାଜନଗର ରାମ ପ୍ରସାଦ ସାହୁ (ଓ.ପି.ଏସ୍) ୦୬୬୪୫-୨୪୨୦୨୨ ୯୪୩୭୦୮୬୩୧୯୭
କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୂମ୍ ୭୮୭୩୩୧୫୮୮୮/୯୪୩୭୯୪୪୩୩୦/୭୬୮୪୯୦୭୯୯୯
ଡି.ଆଈ.ବି ଈଶ୍ବର ଚନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ(ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର) ୦୬୬୪୫-୨୭୨୫୬୬ ୯୪୩୮୦୭୪୬୪୫
୧୦ ଡି.ସି.ଆର୍.ବି ପବିତ୍ର କିସାନ୍(ଇନ୍ସପେକ୍ଟର) ୦୬୬୪୫-୨୭୨୩୦୦ ୯୩୪୭୦୫୧୧୫୫
କୈଲାଶ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ.ପି.ଏସ୍(୦୬୬୪୫-୨୭୨୭୧୭) ଏସ୍.ଡି.ପି.ଓ,ଝାରସୁଗୁଡ଼ା
କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଜାଗା ନାମ ଟେଲିଫୋନ ମୋବାଇଲ
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଥାନା ସାବିତ୍ରୀ ବଲ୍(ଇନ୍ସପେକ୍ଟର) ୦୬୬୪୫-୨୭୨୭୩୬ ୯୪୩୮୯୧୬୫୩୬
ମୁନ୍ନା ନାଏକ୍(ଇନ୍ସପେକ୍ଟର) ୯୪୩୯୯୦୬୯୩୦
ସୁଚିସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି(ଇନ୍ସପେକ୍ଟର) ୯୪୩୯୨୪୭୫୭୨
ତାଲପଟିଆ ଫାଣ୍ଡି ଏସ୍.କେ. ଦେହୁରୀ(ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର) ୦୬୬୪୫-୨୭୯୨୦୦ ୮୦୧୮୩୨୯୮୦୩
ବି.ଟି.ଏମ ଫାଣ୍ଡି ସଚିନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଟେଲ(ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର) ୦୬୬୪୫-୨୭୦୦୦୭ ୭୦୭୭୩୨୬୮୫୦
ବଡମାଲ୍ ଥାନା ପ୍ରତାପ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ(ଇନ୍ସପେକ୍ଟର) ୦୬୬୪୫-୨୭୯୨୭୯ ୯୪୩୮୯୧୬୫୩୨
କୋଳାବିରା ଥାନା ଅଜୟ କୁମାର ଜେନା(ଇନ୍ସପେକ୍ଟର) ୦୬୬୪୦-୨୮୫୧୨୪ ୯୪୩୮୯୧୬୭୬୮
ଲଇକେରା ଥାନା ସାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ଦାସ୍(ଇନ୍ସପେକ୍ଟର) ୦୬୬୪୦-୨୮୨୦୩୮ ୯୪୩୮୯୧୬୭୮୬
ବଘଡିହୀ ଫାଣ୍ଡି ବଲରାମ ସାଗର(ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର) ୦୬୬୪୦-୨୮୬୧୦୦ ୯୪୩୭୦୫୬୯୫୬
ସହସପୁର୍ ଫାଣ୍ଡି ବିରଂଚି ନାୟକ(ଅଶ୍ସିଷ୍ଟାନ୍ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର) ୦୬୬୪୨-୨୮୮୫୧୦ ୯୪୩୮୪୮୩୩୧୪
ରାମ ପ୍ରସାଦ ସାହୁ ଓ.ପି.ଏସ୍(୦୬୬୪୫-୨୪୨୦୨୨) ଏସ୍.ଡି.ପି.ଓ,ବ୍ରଜରାଜନଗର
କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଜାଗା ନାମ ଟେଲିଫୋନ ମୋବାଇଲ
ବ୍ରଜରାଜନଗର୍ ଥାନା ବିଶ୍ବାମିତ୍ର ହରପାଲ(ଇନ୍ସପେକ୍ଟର) ୦୬୬୪୫-୨୪୨୦୩୨ ୯୪୩୮୯୧୬୫୩୧
ଗାନ୍ଧିଛକ ଫାଣ୍ଡି ଶିଶିର କୁମାର୍ ପାଣିଗ୍ରାହୀ( ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର) ୭୮୯୪୫୩୭୫୭୧
ରାମପୁର ଫାଣ୍ଡି ସୁରଯନ୍ ପନ୍ନା ( ଅଶ୍ସିଷ୍ଟାନ୍ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର) ୦୬୬୪୫-୨୪୪୨୦୪
ଓରିଏଣ୍ଟ୍ ଥାନା ସାରଙ୍ଗଧର୍ ପାଣିଗ୍ରାହି(ଇନ୍ସପେକ୍ଟର) ୦୬୬୪୫-୨୪୨୦୫୨ ୯୪୩୭୦୫୧୧୫୫
ବେଲପାହାଡ଼ ଥାନା ରସ୍ମିତା ବେହେରା(ଇନ୍ସପେକ୍ଟର) ୦୬୬୪୫-୨୫୦୨୪୨ ୯୪୩୮୯୧୬୫୩୪
ବନହରପାଲୀ ଥାନା ପୁରୁସୋତ୍ତମ ଭୋଇ( ଇନ୍ସପେକ୍ଟର) ୦୬୬୪୫-୨୨୨୬୧୧ ୯୪୩୮୯୧୬୫୩୩
ବନ୍ଧବହାଲ୍ ଫାଣ୍ଡି ସରୋଜ କୁମାର ନାଏକ(ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର) ୦୬୬୪୫-୨୩୩୪୫୦ ୯୪୩୭୧୩୯୦୮୬
କୁମ୍ଭାରବନ୍ଧ ଫାଣ୍ଡି ସୁରେଶ କୁମାର ଭୈଷାଲ(ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର) ୦୬୬୪୫-୨୭୫୧୦୦ ୯୪୩୭୯୨୮୬୦୧
ଲଖନପୁର ଥାନା ବୈକୁଣ୍ଠ ବିହାରୀ ସେଠ୍( ଇନ୍ସପେକ୍ଟର) ୦୬୬୪୫-୨୫୨୨୧୨ ୯୪୩୮୯୧୬୭୮୮
ରେଂଗାଲି ଥାନା ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ରଣା( ଇନ୍ସପେକ୍ଟର) ୦୬୬୪୫-୨୫୪୦୯୭ ୯୪୩୮୯୧୬୫୪୧
କଣ୍ଢେଇକେଲା ଫାଣ୍ଡି ଝସକେତନ ଧଳ(ଅଶ୍ସିଷ୍ଟାନ୍ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର) ୦୬୬୪୬-୨୧୩୩୮୦ ୯୬୬୮୦୬୦୫୫୦
କନକତୋରା ବିଟ୍ ହାଉସ୍ ଯୋଗେଶ୍ବର ସାହୁ(ଅଶ୍ସିଷ୍ଟାନ୍ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର) ୦୬୬୪୬-୨୧୩୩୭୯ ୯୯୩୭୫୦୯୨୬୬
ମହିଲା ଏବଂ ଶିଶୁ ଡେସ୍କ୍
କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ମହିଲା ଶିଶୁ ଡେସ୍କ୍ ଥିବା ଜାଗା ର ନାମ ପୋଲିସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ମହିଲା କନଷ୍ଟବଳଙ୍କ ନାମ
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମନୀଷା ବାରା (ସବ୍ ଇନସପେକ୍ଟର)

ମୋ:୮୮୯୫୫୩୦୪୨୪

 1. କନଷ୍ଟବଳ/୪୦୬ ରୋହିଣୀ ପଟେଲ
 2. କନଷ୍ଟବଳ/୧୫୧ ସୁଜାତା ପଟେଲ
ବ୍ରାଜରାଜନଗର ଲିନୁସ୍ ଲାକ୍ରା(ସବ୍ ଇନସପେକ୍ଟର)

ମୋ:୯୪୩୭୬୨୧୦୧୦

 1. କନଷ୍ଟବଳ/୩୪୪ ଅନିତା ଏକ୍କା
 2. କନଷ୍ଟବଳ/୨୫୯ ମୁକ୍ତା ଲାକ୍ରା
ଲଇକେରା ଗଗନ ବିହାରୀ ବେହେରା(ସବ୍ ଇନସପେକ୍ଟର)

ମୋ:୯୭୭୭୦୭୨୩୮୬

 1. କନଷ୍ଟବଳ/୪୦୭ ମେନକା ଦାସ୍
 2. କନଷ୍ଟବଳ/୪୫୭ ଅଂଜନା ନାଏକ
ବେଲପାହାଡ଼ ବିଜୟ କୁମାର ବେକ୍(ସବ୍ ଇନସପେକ୍ଟର)

ମୋ:୯୪୩୭୪୪୫୮୭୩

 1. କନଷ୍ଟବଳ/୧୯୫ମନ୍ଦୋଦରୀ ରଣା
 2. କନଷ୍ଟବଳ/୨୫୭ କୁନ୍ତୀ ନାଏକ
ଓରିଏଣ୍ଟ୍ ରାଜକିଶୋର୍ ସମାଦ୍(ସବ୍ ଇନସପେକ୍ଟର)

ମୋ:୯୪୩୮୦୪୭୯୬୦

 1. କନଷ୍ଟବଳ/୪୫୯ସଂଯୁକ୍ତା ପଟେଲ୍
 2. କନଷ୍ଟବଳ/୧୦୭ ବିଶାଖାସିଂ
ଲଖନପୁର୍ ସୁସିଲ୍ ତିର୍କୀ(ସବ୍ ଇନସପେକ୍ଟର)

ମୋ:୯୪୩୮୫୧୬୬୪୦

 1. କନଷ୍ଟବଳ/୫୨ଯୋତ୍ସ୍ନା ନାଏକ
 2. ଗୃହ ରକ୍ଷୀ/୨୪୧ ଡି. ମାଝୀ
ରେଗାଂଲୀ ପ୍ରତାପ୍ କୁମାର୍ ରଣା(ଇନସପେକ୍ଟର)

ମୋ:୯୪୩୭୧୧୩୩୭୩

 1. କନଷ୍ଟବଳ/୪୦୯ ସୁଧାମାୟୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ
 2. ଗୃହ ରକ୍ଷୀ/୩୦୦ ସୈରେନ୍ଦ୍ରୀ ପଧାନ୍
ବନହରପାଲୀ ପୁରୁସୋତ୍ତମଭୋଇ(ଇନସପେକ୍ଟର)

ମୋ:୯୪୩୭୨୧୯୧୪୦

 1. କନଷ୍ଟବଳ/୪୦୫ ସୈରେନ୍ଦ୍ରୀ ନାଗ୍
 2. କନଷ୍ଟବଳ/୯୦ ଦେବକୀ ସିଂ ନାଏକ
କୋଲାବିରା ଅଜୟ କୁମାର ଜେନା(ଇନସପେକ୍ଟର)

ମୋ:୯୪୩୭୨୨୨୪୪୩

 1. କନଷ୍ଟବଳ/୧୯୦ ମଂଜୁ ପ୍ରଧାନ୍
 2. ଗୃହ ରକ୍ଷୀ/୮୬ ସୁରେଖା ମାଝୀ
୧୦ ବଡମାଲ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ସାମଲ୍(ସବ୍ ଇନସପେକ୍ଟର)
 1. କନଷ୍ଟବଳ/୫୮ ମୀନା ଚୌଧୁରୀ
 2. କନଷ୍ଟବଳ/୨ ସୁଶୀଲ କେର୍କେଟ୍ଟା