ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ଚାକିରୀରେ ଅଜିତ୍ ସାହୁ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ,ଏସ୍.ଏସ୍.ଇ.ପି.ଡି

କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ଚାକିରୀରେ ଅଜିତ୍ ସାହୁ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ,ଏସ୍.ଏସ୍.ଇ.ପି.ଡି
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ପ୍ରାରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ଚାକିରୀରେ ଅଜିତ୍ ସାହୁ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ,ଏସ୍.ଏସ୍.ଇ.ପି.ଡି

କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ଚାକିରୀରେ ଅଜିତ୍ ସାହୁ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଆଦେଶ,ଏସ୍.ଏସ୍.ଇ.ପି.ଡି , ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ , ଝାରସୁଗୁଡା

02/01/2019 31/01/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (201 KB)