ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ଚାକିରୀରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆଦେଶ,ଏସ୍.ଏସ୍.ଇ.ପି.ଡି

କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ଚାକିରୀରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆଦେଶ,ଏସ୍.ଏସ୍.ଇ.ପି.ଡି
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ପ୍ରାରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ଚାକିରୀରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆଦେଶ,ଏସ୍.ଏସ୍.ଇ.ପି.ଡି

କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ଚାକିରୀରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆଦେଶ,ଏସ୍.ଏସ୍.ଇ.ପି.ଡି , ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ , ଝାରସୁଗୁଡା

19/12/2018 24/12/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (589 KB)