ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଜ୍ଞପ୍ତି , ଡି.ଆର୍.ଡି.ଏ

ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ପ୍ରାରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଜ୍ଞପ୍ତି , ଡି.ଆର୍.ଡି.ଏ

ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଠିକାରେ ଏନ୍.ଆର.ଇ.ଜି.ଏସ୍. ଏସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

 

01/12/2018 20/12/2018 ଡାଉନଲୋଡ୍ (984 KB)