ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ନିଲାମ ଇସ୍ତାହାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସଂଖ୍ୟା – 4622 ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର , ଓ.ଏସ.ସି.ଏସ.ସି. ଲିମିଟେଡ

ନିଲାମ ଇସ୍ତାହାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସଂଖ୍ୟା – 4622 ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର , ଓ.ଏସ.ସି.ଏସ.ସି. ଲିମିଟେଡ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ପ୍ରାରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ନିଲାମ ଇସ୍ତାହାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସଂଖ୍ୟା – 4622 ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର , ଓ.ଏସ.ସି.ଏସ.ସି. ଲିମିଟେଡ

ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ଗାଡି ପାଇଁ ନିଲାମ ଇସ୍ତାହାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି  , ଓ.ଏସ.ସି.ଏସ.ସି. ଲିମିଟେଡ,ଝାରସୁଗୁଡା

25/08/2018 28/09/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (389 KB) ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଜ୍ଞପ୍ତି , ଓ.ଏସ.ସି.ଏସ.ସି (660 KB)